เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

และชุมชนพึ่งตนเองได้

ภายในปี ๒๕๖๕

Change For Good

นางกชพร ปริปุณนัง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการของเรา

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

27 พฤษภาคม 2563 / 17.27 น.

ประชุมชี้แจง การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางวีดิทัศน์ (Video Conference)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจ [...]

27 พฤษภาคม 2563 / 17.24 น.

มอบนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศจังหวัดปราจีนบุรี แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางกชพร ปริปุณนัง [...]

27 พฤษภาคม 2563 / 17.21 น.

นำข้าราชการพัฒนาชุมชนที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง/โยกย้าย จำนวน 2 คน เข้ารับพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางกชพร  ปริปุณนัง [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

08 พฤษภาคม 2563 / 18.50 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ลำดับสำรอง ตำแหน่ง  นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัปราจีนบุรี

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ลำดับสำรอง ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัปราจีนบุรี

ดาวน์โหลด

08 พฤษภาคม 2563 / 18.50 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ลำดับสำรอง ตำแหน่ง  นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัปราจีนบุรี

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ลำดับสำรอง ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัปราจีนบุรี

ดาวน์โหลด

17 มีนาคม 2563 / 09.23 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

02 มีนาคม 2563 / 11.32 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้KBO(Knowledge -Based OTOP) กิจกรรมมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้KBO(Knowledge -Based OTOP) กิจกรรมมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

ดาวน์โหลด

07 พฤษภาคม 2562 / 13.06 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการแสดง จำหน่าย และประกวดผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP โครงการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOPจังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการแสดง จำหน่าย และประกวดผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการแสดง จำหน่าย และประกวดผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP โครงการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOPจังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการแสดง จำหน่าย และประกวดผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)

ลิงค์แบนเนอร์