หมู่บ้านหัตถกรรมไม้ไผ่ บ้านไทรงาม ม.18 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว บ้านไทรงาม ม.18 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมจากไม้ไผ่ ที่หลากหลาย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียง โซฟา กระท่อมไม้ไผ่ ร้านค้า บันได แคร่ ไม้กวาดต่างๆ เป็นต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)