โคก หนอง นา โมเดล อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

          โคก หนอง นา โมเดล ความสำเร็จที่ยั่งยืน ภายใต้ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ทางรอดของคนไทยในวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 ภัยแล้ง และน้ำท่วม “พลิกฟื้นพื้นดินทราย สู่ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ”

            เมื่อธุรกิจทัวร์ที่เคยทำได้รับผลกระกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ธิดารัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ จึงต้องพลิกฟื้นชีวิตตนเองไปพร้อมกับการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินบ้านเกิด โดยเริ่มต้นจากความแห้งแล้งของแปลงนาที่ขาดแคลนน้ำ สู่ โคก หนอง นา ที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🧡🧡🧡 ช่วยกด like และ subscribe ช่องยูทูป พัฒนาชุมชนปราจีนบุรีกันด้วยนะคะ 🧡🧡🧡
(Visited 1 times, 1 visits today)