โคก หนอง นา โมเดล อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

         โคก หนอง นา โมเดล ความสำเร็จที่ยั่งยืน ภายใต้ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ทางรอดของคนไทยในวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 ภัยแล้ง และน้ำท่วม ” โคก หนอง นา โมเดล ฝ่าวิกฤติโควิด สู้ภัยน้ำท่วม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ”

         ร้อยเอกมานิต คำดวง ผู้น้อมนำความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับปรุงผืนดินเสื่อมสภาพจากการทำกินมาเป็นเวลานานให้เป็นพื้นที่อาหารอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ที่กำลังเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม จนกลายเป็นโคก หนอง นา โมเดล ซึ่งสามารถป้องกันอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก และแก้ปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดี ตลอดจนวางแผนต่อยอดสู่ศูนย์เรียนรู้ระดับชุมชน

🧡🧡🧡 ช่วยกด like และ subscribe ช่องยูทูป พัฒนาชุมชนปราจีนบุรีกันด้วยนะคะ 🧡🧡🧡
(Visited 1 times, 1 visits today)