Archives: ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายฃื่อ เลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกัยตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.)รุ่นที่๗๑ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

(13/06/2562)

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัวสอบ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563)

(11/06/2562)

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(11/06/2562)