กรมการพัฒนาชุมชน

...เกษตรมั่นคง อุตสาหกรรมมั่งคั่ง การค้ารุ่งเรือง เมืองศรีมหาโพธิ... ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจการถ่ายภาพส่งผลงานเข้าประกวดผ่านระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ที่ http://rpst.or.th/covid-19-never-give-up/

03 February 2021 /

11:44 น.

กรมการพัฒนาชุมชน

พช.อำเภอศรีมหาโพธิ ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน และขับเลื่อนโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร"

03 February 2021 /

09:38 น.