ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเปิดโครงการร้านฟิชเชอร์แมนช็อป จำหน่ายสินค้าผลผลิตจากเกษตรกร ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าบริการและของดีทวารวดีปราจีนบุรี (ศูนย์ OTOP พลาซ่า) จัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี

พช.ปราจีน ประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565