มาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงาน

เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

มาตรการป้องกันการรับสินบน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)