✨✨”พช.ปราจีนบุรี จัดโครงการ “คนปราจีนบุรี ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” 👉🏻กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ภายใต้สโลแกน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ”

🔎🔎วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “คนปราจีนบุรี ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในการนี้ นางวาสนา ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมดำเนินกิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด/อำเภอ สตรีจากทุกอำเภอ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ
📍📍ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
☑️☑️ โดย นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “คนปราจีนบุรี ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” และร่วมเปิดการเดินแบบผ้าไทย พร้อมด้วย นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเดินแบบ ลำดับถัดไปเป็นการเดินแบบจากผู้เดินแบบกิตติมศักดิ์ และ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด/อำเภอ ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้เดินแบบ
(Visited 1 times, 1 visits today)