✨✨”พช.ปราจีนบุรี จัดโครงการ “คนปราจีนบุรี ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” 👉🏻กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย””

🔎🔎วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานโครงการ “คนปราจีนบุรี ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในการนี้ นางวาสนา ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมดำเนินกิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ สตรีจากทุกอำเภอ ทีมประกวดร้องเพลง 7 ทีม และ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ
📍📍ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
☑️☑️ โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีกรซักซ้อมขั้นตอนการประกวดร้องเพลง หลักเกณฑ์การแข่งขัน และ แนะนำคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” จากนั้นพิธีกรเชิญประธานฯ ให้เกียรติจับสลากเพื่อเรียงลำดับการขึ้นประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ครบทั้ง 7 ทีม แล้วเริ่มการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”
🔸🔸 โดยการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ในครั้งนี้ ผลการตัดสิน ได้แก่
👉🏻รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 : อำเภอเมืองปราจีนบุรี
👉🏻รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 : อำเภอกบินทร์บุรี
👉🏻รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 : อำเภอศรีมหาโพธิ
👉🏻รางวัลชมเชย : อำเภอบ้านสร้าง อำเภอศรีมโหสถ อำเภอนาดี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)