✨✨”พช. ปราจีนบุรี ร่วมฝึกอบรม โครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม”

🗓️🗓️วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ในการนี้ นางวาสนา ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายวิทยา เข็มอุทา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอหรือพัฒนากร ผู้นำชุมชน และ นางสาวพัชรพร จิรแพศยสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมฝึกอบรมโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565
📍📍ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
📖📖โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
👉🏻1. เพิ่มทักษะขีดความสามารถ ของนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม : ขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชน
👉🏻2. เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ภาคีเครือข่ายนักสื่อสารสังคม
(Visited 1 times, 1 visits today)