✨✨”พช. ปราจีนบุรี ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและการกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนพฤศจิกายน 2565)”

🗓️🗓️วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมฯ ในการนี้ นางวาสนา ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นางสุรพี โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและการกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนพฤศจิกายน 2565)
☑️☑️โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี และ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
📍📍ณ ห้องประชุม 402 (ศูนย์เรียนรู้) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
📖📖โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้
👉🏻– การขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
👉🏻– การชี้แจงข้อราชการสำคัญของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
👉🏻– การซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
(Visited 1 times, 1 visits today)