พช.ปราจีนบุรี มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนของมูลนิธิกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานมูลนิธิกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนของมูลนิธิฯ ประจำปี 2565

โดยมี นางมัทนา สุวัณณุสส์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการมูลนิธิกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดปราจีนบุรี คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี และเด็กนักเรียนที่เข้ารับทุน เข้าร่วมพิธีการมอบทุนฯ จำนวน 180 คน ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี

ในการนี้ นางสุรพี โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เลขานุการมูลนิธิฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนมูลนิธิกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565 กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา จาก 7 อำเภอ 78 โรงเรียน 142 คน แยกเป็น

1. อำเภอเมืองปราจีนบุรี จำนวน 28 คน
2. อำเภอกบินทร์บุรี จำนวน 33 คน
3. อำเภอนาดี จำนวน 21 คน
4. อำเภอบ้านสร้าง จำนวน 16 คน
5. อำเภอประจันตคาม จำนวน 20 คน
6. อำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 13 คน
7. อำเภอศรีมโหสถ จำนวน 11 คน
โดยแยกเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จำนวน 58 ทุนๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 174,000 บาท และระดับประถมศึกษา จำนวน 84 ทุนๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 126,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 142 ทุน รวมเป็นเงิน 300,000 บาท
คุณสมบัติเป็นเด็กที่ตั่งใจเรียน ครอบครัวมีรายได้น้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้อยโอกาสหรือเป็นเด็กดี เด็กกตัญญู เด็กที่มีความสามารถพิเศษ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน อำเภอ จังหวัดปราจีนบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)