พช.ปราจีนบุรี อำเภอนาดี มอบข้าวสาร แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายเบญจวัฒน์ ในวิกุล พัฒนาการอำเภอนาดี พร้อมด้วยนายจินดา สอนศรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านคลองเตย ร่วมมอบข้าวสาร แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP จำนวน 2 ครัวเรือน ตำบลทุ่งโพธิ์ มิติรายได้ โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)