พช.ปราจีนบุรี ร่วมพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้ นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานกรรมการ การคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดปราจีนบุรี โดยการตรวจ ประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ของผู้เข้ารับการพิจารณารับรางวัล กำนัน ยอดเยี่ยม ปี 2565 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ของจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2565 ตรวจผลงานของนายณัฐวุธ ผาสุข-เจริญไพบูลย์ กำนันตำบลศรีมหาโพธิ ที่เสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลกำนันยอดเยี่ยม

ในการนี้ นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรีได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2565 ณ หมู่ 3 ศาลาจันทน์สวัสดิ์ วัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)