พช.ปราจีนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายอนุชิต สังฆสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 1/2565
ในการนี้ นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ (Video Conference) ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลาจังหวัดปราจีนบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)