พช.ปราจีนบุรี​ เข้ากราบนมัสการพระเกจิอาจารย์เพื่อจารแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง ประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญ “พระพุทธพัฒนปชานาถ” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี สถาปนากรมการพัฒนาชุมชน

      วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายจักรพันธ์​ ตระการศาสตร์​ พัฒนา​การจังหวัด​ปราจีนบุรี​ มอบหมายให้ นายวิพล ศรีเลิศ พัฒนา​การอำเภอนาดี พร้อมด้วย นางกัญ​ชลี​ ช่วงโชติ​ ประธาน​คณะกรรมการ​พัฒนา​สตรี​จังหวัด​ปราจีนบุรี​ (กพสจ.)​ คณะกรรมการ​พัฒนา​สตรีทุกระดับ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่​พัฒนา​ชุมชน​ เข้ากราบนมัสการ พระวีรญาณประยุต (หลวงปู่ทองสุข)​ เจ้าคณะอำเภอนาดีชั้นพิเศษ​ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัด​ปราจีนบุรี​ เพื่อจารอักขระ แผ่นเงิน แผ่นทองแดง และแผ่นทองเหลือง เพื่อนำไปประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน

      และในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายจักรพันธ์​ ตระการศาสตร์​ พัฒนา​การจังหวัด​ปราจีนบุรี​ มอบหมายให้นางสวรรยา  ฉ่ำสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี และนางสาวชมชสร  ก่องนอก ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางปิยะพร  วงศ์บุญชู พัฒนาการอำเภอกบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่​พัฒนา​ชุมชน​ เข้ากราบนมัสการ พระครูสุนทรโชติธรรม(หลวงปู่บุญมา) ณ สํานักสงฆ์เขาแก้วทอง  และหลวงปู่แก้ว สุทธิญาโณ ณ สำนักสงฆ์ป่าสมุนไพรเขาไม้แก้ว ที่ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อจารอักขระแผ่นทอง แผ่นเงิน และแผ่นทองแดง เพื่อนำไปประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน

      สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายนามพระพุทธรูป ปางประทานพร โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ ๒๙ (ปัจจุบัน​ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย) และคณะผู้บริหารกรมเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับลิขิตประทานชื่อพระพุทธรูปปางประทานพร เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชนว่า “พระพุทธพัฒนปชานาถ” แปลว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ประสบความเจริญ และขอประทานพระอนุญาตเชิญอักษรพระนามย่อ ออป. ประดิษฐานบริเวณด้านหน้าฐานของพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธรูปปางประทานพร เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชนว่า เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม​

      ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญ พระพุทธพัฒนปชานาถ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. เพื่อความเป็นสิริมงคล จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด นำแผ่นเงิน แผ่นทองแดง และแผ่นทองเหลือง ให้พระเกจิในพื้นที่แต่ละจังหวัดทำพิธีจารอักขระแผนเงิน แผ่นทองแดง และแผ่นทองเหลือง และนำไปใช้เป็นมวลสารในพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญ ในวันดังกล่าว

      โดยถือเอาวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน โดยในปีนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้ก่อตั้งครบ ๖๐ ปี จึงได้จัดสร้างพระพุทธรูป “ พระพุทธพัฒนปชานาถ ” ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวันครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยในการจัดสร้างพระพุทธรูป “ พระพุทธพัฒนปชานาถ ” นั้น มีการสร้างองค์พระจำนวน ๒ ขนาด คือ

      ๑) ขนาดสูง ๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๓ องค์ เพื่อประจำกรมการพัฒนาชุมชน ๑ องค์ ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ๑ แห่ง

      ๒) ขนาดสูง ๓๒ นิ้ว สำหรับบูชาบนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ รวม ๙๕๕ องค์

      เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้สักการบูชาและเป็นสิริมงคล สืบไป

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)