พช.ปราจีนบุรี ขานรับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

     วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนา​ชุมชน ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์​ ร่วมการถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรเกี่ยวกับการขับเคลื่อน​ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ถ่ายทอดสัญญาณ​จากห้องประชุม​ War Room และห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

   นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดี​กรมการพัฒนาชุมชน​ กล่าวถึง บทบาทความสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง​ระดับโลก​ ประเด็นท้าทายจากผลกระทบ COVID-๑๙​ ที่ส่งผลกระทบต่องานพัฒนา​ชุมชน และ ทิศทางการขับเคลื่อน​งานพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นสำคัญ​ ได้แก่ การพัฒนา​ที่ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง​การขับเคลื่อน​ การรองรับแผนการเงินที่ยั่งยืน การส่งเสริมการพัฒนา​อย่างยั่งยืนและการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม​ การส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนหรือการส่งเสริมหมู่บ้าน​ ตำบล และอำเภออัจฉริยะ​

   นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดี​กรมการ​พัฒนา​ชุมชน กล่าวถึง ผลงานสำคัญ​ พช. ในรอบ ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๔)​ แผนงาน/โครงการ​สำคัญ​ ตามยุทธศาสตร์​ชาติ รางวัลแห่งความภาคภูมิ​ใจ ปี ๒๕๖๔ ก้าวย่าง ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน​ สู่ตำบลเข้มแข็ง และประมวลสรุปข้อสังเกตของสมาชิกรัฐสภากรรมาธิการฯ และอนุกรรมาธิการฯ ต่อ กรมการพัฒนาชุมชน​

   ในการนี้ นายจักรพันธ์​ ตระการศาสตร์ พัฒนา​การจังหวัด​ปราจีนบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน นักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน พนักงานกองทุนพัฒนา​บทบาท​สตรี​ นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุม​ดังกล่าว ณ ห้องประชุม​สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​ปราจีนบุรี ชั้น ๓ ศาลากลาง​จังหวัด​ปราจีนบุรี พร้อมนี้ได้แจ้งให้พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณ ทีวี พช.​ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)