การประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบ VDO Conference

        วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 3
        โดยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน และได้มอบนโยบาย แนวทางขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ภายใต้หลักการทำงาน “เรียบง่าย ได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด” โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุข พร้อมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนกองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล ทั้งนี้ยังได้เสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ด้วยการเปรียบเปรยถึงความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายนั้นมีความสำคัญ “ดุจดั่งตะปูที่ตอกเกือกม้าศึก ซึ่งหากแม้ตัวใดตัวหนึ่งตอกไม่แน่นจนทำให้เกือกม้าหลุดร่วงแล้วนั้น ม้าก็ไม่สามารถสู้ศึกได้อย่างเต็มศักยภาพ และขุนศึกเองก็คงไม่อาจทำการรบให้ชนะได้” ซึ่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนของจังหวัดปราจีนบุรี จะนำไปปฎิบัติให้เกิดประสบความสำเร็จในงานพัฒนาชุมชน ต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)