ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน​กองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี​จังหวัด​ปราจีนบุรี​ ครั้งที่​ 6 ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564​

วันที่ 7​ เมษายน 2564  เวลา​ 09.00​ น.​ นายจักรพันธ์​ ตระการศาสตร์​ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี​ พร้อมด้วย​ นักวิชาการพัฒนาชุมชน​และพนักงานกองทุนฯ​ สนง.อกส.จ.ปราจีนบุรี​ ✨ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน​กองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี​จังหวัด​ปราจีนบุรี​ ครั้งที่​ 6 ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​ปราจีนบุรี​ ชั้น​ 3 ศาลากลาง​จังหวัด​ปราจีนบุรี​
โดยมี​ นางกัญชลี​ ช่วงโชติ​ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อน​กองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี​จังหวัด​ปราจีนบุรี​ เป็นประธานการประชุมฯ​ พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อน​ฯ​ ร่วมการประชุมฯ
ประเด็นสำคัีญการประชุม​ ดังนี้
รายงานผลการอนุมัติโครงการกองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี​จังหวัด​ปราจีนบุรี​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564​ ไตรมาส​ 1-2​ (ประเภท​เงินทุนหมุนเวียน​ และเงินอุดหนุน)
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่สยงบประมาณ​ กองทุนพัฒนา​บทบาท​สตรี​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564​ ไตรมาส​ 3-4
การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี​จังหวัด​ปราจีนบุรี
การชำระคืนเงินทุนหมุนเวียน​ของสมาชิกลูกหนี้กองทุน ปี​ 2556-2564 /ร้อยละของการบริหารจัดการหนี้กองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี
การติดตามโครงการที่จะหมดอายุความ​ ในปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2565
ผลการดำเนินงานตาม​ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา​บทบาท​สตรี​ เรื่อง​ หลักเกณฑ์​ วิธีการ​ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนา​บทบาท​สตรี​ พ.ศ.​ 2563​ ฉบับที่​ 3
ผลการดำเนินงานตาม​ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา​บทบาท​สตรี​ เรื่อง​ มาตรการชั่วคราว​ ​: พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี​ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19) ฉบับที่​ 2
แนวทางการตรวจสอบเงินรอตรวจสอบของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนา​บทบาท​สตรี​ ประจำปี​ 2564
หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด​ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา​บทบาท​สตรี​ ประจำปี​ 2564
การดำเนินกิจกรรม​/โครงการ​ ภายในเดือนเมษายน​ 2564​ จำนวน​ 2​ โครงการ​ ได้แก่
โครงการ​พลังสตรี​ พลังฐานราก​ ขับเคลื่อน​ศาสตร์​พระราชา​ “ผัก​ ผ้า​ นา​ หนี้” กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่​ 8-9​ เมษา​ยน​ 2564
โครงการ​พัฒนาผลิตภัณฑ์​กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา​บทบาท​สตรี​ กำหนดดำเนินการวันที่​ 21​-22​ เมษายน​ 2564

มติที่ประชุมพิจารณา​เห็นชอบโครงการ​ที่สมาชิก​กองทุน​ขอรับการสนับสนุน​งบประมาณ​กองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี​จังหวัด​ปราจีนบุรี​ ประกอบ​ด้วย
ประเภท​เงินทุน​หมุนเวียน​ จำนวน​ 13​ โครงการ​ 1,815,970 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)