ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี แสดงความยินดีกับนางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง/โยกย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)