การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในการนี้ นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย และนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)