การประชุมรับฟังการอบรมชี้แจงการใช้แอพพลิเคชั่น“ไทยชนะ” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมรับฟังการอบรมชี้แจงการใช้แอพพลิเคชั่น“ไทยชนะ” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เป็นมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อรองรับการตรวจกิจการ/กิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรนตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยมีพลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองประธานคณะทำงานบูรณาการชุดข้อมูลการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นประธานฯ ในการนี้ นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)