ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน สำหรับแนวทางปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้แก่ การผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมในระยะ 2 ตามข้อกำหนดตามมาตรา ๙ (ฉบับที่ ๗ มีผล ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓)ให้ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพิ่มเติมจากที่เคยผ่อนคลายไว้แล้วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงฯ มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม ฯลฯ ในการนี้ นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)