ปฐมนิเทศนักการตลาดรุ่นใหม่ ตามโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ปฐมนิเทศนักการตลาดรุ่นใหม่ ตามโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จำนวน 2 คน ได้แก่ นายธีวินท์ อุดมศักดิ์ และนางสาวมัลลิกา แก้วงาม  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการแนะนำองค์กรโครงสร้างของกรมการพัฒนาชุมชนภาพรวมการดำเนินงานโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) แนวทางการจ้างนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) การวัดปริมาณงานนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(Visited 1 times, 1 visits today)