พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 แก่คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี  ได้มอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 แก่คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดปราจีนบุรี ในคราวการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การคัดเลือกผู้แทนเครือข่ายฯ เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัด ทบทวนและเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประจำปี 2563 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ในการนี้นายบุญศรี จันทร์ชัย ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ นำกระเช้าของขวัญมาขอพรจากนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)