การมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจนของจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 6 ครัวเรือน ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย พัฒนาการอำเภอเมืองปราจีนบุรี และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับนางวรรณา ลิ่มพานิชย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน และตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจนของจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 6 ครัวเรือน ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยครัวเรือนยากจนที่ได้รับวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 6 ราย แยกเป็นครัวเรือนยากจนอำเภอเมืองปราจีนบุรี จำนวน 2 ราย และอำเภอนาดี จำนวน 4 ราย

(Visited 1 times, 1 visits today)