งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดปราจีนบุรี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ด้วย ซึ่งของขวัญสำหรับเด็กที่ใช่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรสตรีของจังหวัดปราจีนบุรี(กพสจ.-กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน(ผู้ประกอบการ OTOP,กองทุนหมู่บ้าน) ฯลฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)