รับมอบของขวัญสำหรับเด็กเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบของขวัญสำหรับเด็ก จากนายวิพล  ศรีเลิศ พัฒนาการอำเภอเมืองปราจีนบุรี และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)