สวดพระอภิธรรมศพนายชุมพล สมใจ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 20.00 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายชุมพล สมใจ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ วัดหลวงปรีชากูล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)