พิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ และนางอังคณา หัตถกิจโกศล กล่าวรายงานความเป็นมา ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกอบด้วย นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ นายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี นายนภดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในการนี้นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางสุรพี โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีฯ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ได้กำหนดออกปฏิบัติงานโครงการรถคลินิกจักษุเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทำการตรวจ รักษา และผ่าตัดตาแก่พระสงฆ์ แม่ชี นักบวชทุกศาสนา และประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาด้านสายตา ในระหว่างวันที่ 5 – 10 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)