กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ป่าในเมือง เขาอีโต้ บริเวณอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ป่าในเมือง เขาอีโต้ บริเวณอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ , หารือข้อราชการ , แนะนำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าภาพในการจัดงาน และหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สำหรับการจัดกิจกรรมสภากาแฟในครั้งนี้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ในการนี้ นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)