กิจกรรม “จิตอาสาทำความสะอาดเรือนจำ (Big Cleaning Day)” ณ เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาทำความสะอาดเรือนจำ (Big Cleaning Day)” ณ เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ในการนี้ นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)