การสร้างความร่วมมือระหว่างจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดชอลลาบุคโด ประเทศเกาหลี

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ให้การต้อนรับ และ

ร่วมหารือกับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเกาหลี ในการสร้างความร่วมมือระหว่างจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดชอลลาบุคโด

ในด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน  และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

ของจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมหารือ ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัด

ปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมในคราวนี้ด้วย  โดยนำคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเกาหลี เยี่ยมชมร้านโอทอปเทรดเดอร์  และให้

ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์โอทอปมาแสดงและจำหน่าย   ในช่วงเย็น   ณ  ร้านอาหารเนินน้ำ  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัด

ปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)