พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรี่โฮม กอล์ฟ&รีสอร์ท อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมา , วัตถุประสงค์ของโครงการฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 60 คน สาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ 1) การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพตามหลัก 5 ก 2) การบริหารจัดการกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาล 3) การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ SWOT กลุ่มอาชีพ และ 4) จัดทำแผนพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก และกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)