โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางสุรพี  โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุบวชใหม่ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้ส่วนราชการระดับจังหวัด ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขากบินทร์บุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ตามโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดปราจีนบุรี คณะสงฆ์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกันกำหนดจัดงานโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน  – 8 ธันวาคม 2562 ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)