โครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายชัยณรงค์ รักษารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้  โดยให้ประสานผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำสินค้า/ผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่าย ในคราวการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี เดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการครั้งแรกในการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่าย จำนวน 19 ราย และได้นำกระเช้าของขวัญ ของฝาก ช่วงเทศกาลปีใหม่ (ผลิตภัณฑ์ OTOP) มาแสดงและจำหน่าย ปรากฏว่า มียอดการจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 83,145 บาท แยกเป็น ยอดการจำหน่าย ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน  64,005 บาท ยอดสั่งซื้อ จำนวน 18,930 บาท และจำหน่ายกระเช้าของขวัญ จำนวน 750 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)