งานมหกรรมวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานแก่ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในงานมหกรรมวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานแก่ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยนางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี  ได้รายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากพิษภัยของยาเสพติด ด้วยพลังของคนในชุมชน รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวของประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคม ได้มีโอกาสเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมของกองทุนแม่ฯในระดับพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปัญหาภัยยาเสพติดอันส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 199 กองทุน คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อำเภอ และประชาชนทั่วไป จำนวน 350 คน โดยการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ได้รับเงินจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค จำนวนทั้งสิ้น   320,203  บาท โดยหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)