การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “มหกรรมวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี : กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “มหกรรมวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี : กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)