งานแสดงสินค้าของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญชวนชาวจังหวัดชลบุรี ไปชิม ช้อป ชม ครับ

(Visited 1 times, 1 visits today)