พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายจักรพงษ์ ครบรอบ 100 ปี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. พลโทธรรมนูญ  วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายจักรพงษ์ ครบรอบ 100 ปี และนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ค่ายจักรพงษ์เป็นค่ายทหารแบบตะวันตกแห่งแรกของกองทัพบกไทย ซึ่งจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาท กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ได้ทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2462 มณฑลทหารบกที่ 12 จึงยึดถือวันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาค่ายจักรพงษ์  ในการนี้ นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)