กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 10/2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดสภากาแฟ ครั้งที่ 10/2562 โดยส่วนราชการในสังกัดกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการพบปะสร้างความสัมพันธ์ หารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)