พิธีมอบกระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตกระบือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

|
เข้าชม 0 ครั้ง

@@ข่าว พช.จ.ปราจีนบุรี@@ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ต้อนรับ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธานในพิธีมอบกระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตกระบือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งมอบกระบือให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 10 ราย เพื่อนำไปเลี้ยงผลิตลูกตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ทั้งนี้ เกษตรกรต้องดำเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี(ท) หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด (ทหาร ตำรวจ พลเรือน) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และเกษตรกรเป้าหมาย เข้าร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  ในการนี้ นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย@@

(Visited 1 times, 1 visits today)