พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมพิธี ในการนี้ นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่ายเข้าร่วมพิธี ณ วัดเสนหาพระอารามหลวง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)