การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 และวางแผนปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 และมอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เช่น กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไปพลางกัน), การจัดงานมหกรรมวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การพัฒนาผู้ประกอบการ-ผลิตภัณฑ์ OTOP ฯลฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)