โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน” รุ่นที่ 25 (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน , พัฒนาการอำเภอศรีมหาโพธิ และพัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลดงกระทงยาม ได้ให้การต้อนรับนักพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ ในการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อสำรวจข้อมูล จัดเวทีประชาคม และจัดทำโครงการฯ ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2562 ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน” รุ่นที่ 25 จำนวน 50 คน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตามหลักสูตรดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 5 – 26 ตุลาคม 2562 กำหนดการเรียนรู้ภาควิชาการ 13 วัน และฝึกภาคปฏิบัติ 9 วัน ทั้งนี้ กำหนดการฝึกปฏิบัติและลงพื้นที่ภาคสนามร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยสถาบันการพัฒนาชุมชนระหว่างวันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2562 รวม 9 วัน ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)