การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบทีวี พช.

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อม ด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย , นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562  ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบทีวี พช. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและแนวนโยบายทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)