พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ วัดท่าอุดมสมบูรณาราม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 15.09 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ วัดท่าอุดมสมบูรณาราม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างอำเภอกบินทร์บุรีกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสภาวัฒนธรรมอำเภอกบินทร์บุรี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของอำเภอกบินทร์บุรี รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในตำบลนาแขม การดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในการจัดประเพณีแห่ปราสาทผึ้งดังกล่าว ในการนี้ นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายชัยณรงค์ รักษารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)