พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรีและคณะ นำแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี คนใหม่

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี นำแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยท่านปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม รับผิดชอบราชการทั้งปวงของส่วนราชการ/หน่วยงานในกลุ่มภารกิจที่กฏหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และมีอำนาจในการบังคับบัญชาข้าราชการในส่วนราชการในกลุ่มภารกิจดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)