การประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) ทดแทน อสพ.ลาออกหรือสละสิทธิ์

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนการพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) ทดแทน อสพ.ลาออกหรือสละสิทธิ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี สำหรับจังหวัดปราจีนบุรี อสพ.ลาออก 1 คน จึงได้กำหนดดำเนินการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) ทดแทน อสพ.ลาออกหรือสละสิทธิ์ในระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)